9-9-2020: Mariëlle Wieman benoemd tot ambassadeur van het COB

Delen via:

Per 1 september 2020 is Mariëlle Wieman ambassadeur geworden van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). Zij gaat zich specifiek inzetten voor het COB-platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik (WOR).

Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis gerelateerd aan ondergronds bouwen. Er zijn ruim tachtig participanten aangesloten, waaronder lokale, regionale en landelijke opdrachtgevers, bouwbedrijven, ingenieursbureaus en kennisinstellingen. Het platform WOR richt zich op het delen van kennis en ervaring, en het ontwikkelen van nieuwe kennis ten behoeve van hoogwaardig ondergronds ruimtegebruik. Daarbij ligt het accent op het ondergronds realiseren van een breed scala aan functies (wonen, werken, recreëren, verkeer, etc.). Het platform is een ontmoetingsplaats voor ontwerpers (architecten, stedenbouwkundigen), projectontwikkelaars, aannemers en bodemprofessionals.

Mariëlle Wieman is directeur/eigenaar van Bruggenhoofd, bureau voor communicatie-, educatie-, innovatie- en organisatievraagstukken in de bouw- en vastgoedsector. Zij was daarvoor ruim tien jaar directeur van NEVAP, kennis- en innovatieplatform in de vastgoedexploitatie sector. Mariëlle is o.a. hoofd- en eindredacteur van de studieboeken Vastgoedexploitatie (2016) en Handboek Vastgoedmanagement (2010).

Mariëlle Wieman: ”Ik zie ernaar uit om mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van bovengrondse innovaties in vastgoedexploitatie te gaan inzetten voor het verder professionaliseren en innoveren van het ondergronds ruimtegebruik. Juist de multidisciplinaire kennisontwikkeling en -ontsluiting tussen boven- en ondergronds ruimtegebruik is van groot belang, om de toekomstige ruimtelijke vraagstukken met elkaar te kunnen oplossen!”

Karin de Haas (directeur COB): “Mede door haar voormalige functie als directeur van NEVAP heeft Mariëlle Wieman de ervaring en het netwerk die het COB-platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik naar een hoger niveau kunnen tillen. Wij zien uit naar een succesvolle samenwerking met Mariëlle!”

Foto v.l.n.r.: Gijsbert Schuur, platformcoördinator Waardevol ondergronds ruimtegebruik, en Mariëlle Wieman, ambassadeur COB. (Foto: COB)


CONTACT
WTC Utrecht, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht | info@bruggenhoofd.nl  | 030 - 80 09 268 | Linkedin | Twitter